Ügyvédi Iroda Budapest – minden esetre

Minden jogi területet külön arra szakosodott specialistánk képvisel

Válassza ki, Önnek mely területen segíthetünk, hogy biztosan a leghozzáértőbb ügyvédünk foglalkozhasson ügyével!

Ügyvédi iroda Budapest - Jogi tanácsadás

Jogi tanácsadás

A jogi tanácsadás bár első hallásra nem tűnik komoly feladatnak, mégis nagyon komoly felelősséggel járó ügyvédi tevékenység. Jogi tanácsadás során az ügyvédnek figyelembe kell vennie az ügy minden ismert körülményét, és kifejezetten az esethez kapcsolódó jogszabályokról korrekt jogi tájékoztatást kell adnia az ügyfél számára, közérthető módon. Ezen felül a jogi tanácsadás kiterjed arra is, hogy az ügyben mik a lehetséges és legmegfelelőbb lépések az ügyfél céljának elérése érdekében. Minden szakterületre külön specializálódott ügyvédeink készséggel állnak rendelkezésére!

Adásvételi szerződések

Az adásvételi szerződés a hétköznapi élet leggyakrabban előforduló szerződéstípusa. Szükségünk van rá, ha bármit eladnánk, vennénk, de bizonyos esetekben azon tú, hogy az írásos szerződés kötelező, a törvény ügyvédi ellenjegyzést ír elő. Ilyen például az ingatlan adás-vétel, mely ügyvéd jelenléte nélkül elképzelhetetlen. Bár az adás-vételi szerződések egyformának és egyszerűnek látszanak, mindig tartalmaznak egyedi vonásokat, a legtöbb esetben nem kapunk olyan adás-vételi szerződést egy nyomtatványboltban, amely minden igényünknek megfelelne. Általában a vevő bízza meg az ügyvédet az adásvételi szerződés készítésével, azonban egyre több esetben az eladó is egy általa megbízott ügyvéddel ellenőrizteti a szerződés tervezetét, így a szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvita esetén nem kell más, újabb ügyvédet keresni.

Ügyvédi iroda Budapest - Adásvételi szerződések
Ügyvédi iroda Budapest - Egyéb szerződések

Egyéb szerződések

Egy vállalkozás működtetése rendszeresen igényel újabb és újabb szerződésest a változó igényekhez alakítva. És bár a szóban vagy ráutaló magatartással megkötött szerződés is kötőerővel bír, ezen szerződések tartalmának bizonyítása komoly nehézséget okoz, elég ha felek csak másképp emlékeznek. A szerződő felek szándékának és akaratuknak megfelelő írásos szerződésben való rögzítése tehát szinte elengedhetetlen. Számtalan témakörben rendelkezünk évtizedes tapasztalattal, bátran ránk bízhat bármilyen szerződést. A szerződés megírása előtti konzultáció során felmérjük igényeit, és megfelelő jogi tanácsokkal látjuk el a tökéletes végeredmény érdekében.

Állampolgársági ügyek

Állampolgársági jogi ügyekben a számtalan területeken vállalunk tanácsadást, illetve jogi képviseletet a honosítási eljárás során: tartózkodási engedélyek, meghívólevelek, honosítás, egyszerűsített honosítás, honalanként való elismerés, szabad mozgás és tartózkodás joga, magyar állampolgárság nyilatkozattétellel való megszerzése, visszaszerzése, illetve arról való lemondás, magyar állampolgársági bizonyítvány kiadása, Schengeni Információs Rendszer, harmadik országbeli állampolgárok bejelentési kötelezettsége, vagy munkáltatók részére kiszabható közrendvédelmi bírságolás. Külön ezekre a területekre szakosodott ügyvédeink nagy tapasztalattal állnak készséggel rendelkezésére!

Ügyvédi iroda Budapest - Állampolgársági ügyek
Ügyvédi iroda Budapest - Cégalapítás

Cégalapítás

Legyen szó Kft., Bt., Kkt., Nyrt., vagy Zrt. alapításáról, cégalapításra specializálódott ügyvédeinkre számíthat! Amennyiben minden szükséges információ rendelkezésre áll a cégalapítás elindításához, ügyvedeink elkészítik az okiratokat, aláírjá és megtörténik az ügyvéd általi ellenjegyzésük. Az esetek többségében még az aláírás napján benyújtjuk a cégalapítás okiratait az illetékes cégbírósághoz, így egyszerűsített cégalapítás esetén néhány órán belül, hagyományos cégalapítás esetén általában 10 napon belül megtörténik a cég bejegyzése. Egyszerűsített cégalapítás abban az esetben lehetséges, ha az alakuló társaság csak olyan adatokat és szabályokat kíván létesítő okiratba foglalni, amit a szerződésminta tartalmaz.

Cég módosítás

Működő cégének módosításáról tudnia kell, hogy a cég cégjegyzéket érintő adataiban való változást cégmódosítás keretében be kell jelentenie az illetékes cégbíróságnak. Tapasztalt ügyvédeink a teljeskörű tanácsadás mellett vállalják a társasági szerződés módosítását és vállalkozása képviseletét a cégbíróságon az adatváltozás bejelentése során. Precíz és segítőkész ügyvédeink támogatják Önt a cégmódosítás teljes folyamatában, minden tudnivalóról tájékoztatják Önt. A cégmódosítás teljes körű lebonyolításán túl, a vonatkozó jogi tanácsadásban, illetve igény esetén együttműködő partnereink segítségével teljes körű könyvelési- és adótanácsadással is segítjük Önt.

Ügyvédi iroda Budapest - Cég módosítás
Ügyvédi iroda Budapest - Társasági Jog

Társasági jog

A társasági jog területén ügyvédeink teljeskörű szolgáltatást nyújtanak a gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok létrehozásához és változásbejegyzéséhez kapcsolódó bírósági eljárások, illetve közhasznú szervezetek esetén közhasznú jogállás nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások során. Társasági jogi ügyvédeink kiemelten foglalkoznak üzletrész adásvétellel, társaságok átalakulásával, mint például egyesülés, szétválás, valamint végelszámolással, illetve csődeljárással, felszámolással is. Ügyvédeink vállalják továbbá cégiratok szerkesztését, közgyűlésen, taggyűlésen, illetve felügyelőbizottság ülésein való részvételt, cégkivonatok beszerzését is.

Ingatlanjog

Ingatlan adás-vétel előtt elengedhetetlen az ingatlan tulajdoni lapjának áttekintése, amelyből egyértelműen megállapítható az ingatlan tulajdoni helyzete és az ingatlanon fennálló terhek köre. Ingatlajogi ügyvédeink segítségével nem kell fáradnia a tulajdoni lap lekérésével, hiszen ügyvédeink rendelkeznek TAKARNET hozzáféréssel, így a tulajdoni lapot online lekérik Önnek külön díj felszámítása nélkül. Ügyvédeink a tulajdoni lap alapján meg tudják mondani, hogy esetleg milyen további okiratokra lehet még szükség az adás-vételhez, mint például jelzáloggal terhelt ingatlan esetén banki igazolás a fennálló tartozás összegéről, vagy az elhunyt haszonélvező haszonélvezeti jogának törlésére.

Ügyvédi iroda Budapest - Ingatlanjog
Ügyvédi iroda Budapest - Építési ügyek

Építési ügyek

Építési jogi gyakorlatunk során gyakran tapasztaljuk, hogy az építési joggal, vállkozási szerződésekkel kapcsolatos perek az esetek többségében még az átlagosnál is hosszabra nyúlhatnak. Ennek fő oka az, hogy ezen építési jogi perek komplex (jogi és műszaki) megközelítést igényelnek, rengeteg irat halmozódik fel, és még a legegyszerűbb építési jogi perek esetében is szinte minden esetben építési jogban jártas igazságügyi műszaki szakértő igénybevétele szükséges.Építési jogi esetekben gyakorlott ügyvédeink mindent elkövetnek annak érdekében, hogy elkerülhessük a hosszadalmas építési jogi pereket.

Családjogi ügyek

A családjogi ügyeket sokan félreértik, és összekeverik a válóperes ügyekkel, pedig a családjog már jóval a házassságkötés előtt érvénybe lép. Legyen szó élettársi kapcsolatról, bejegyzett élettársi kapcsolatról, arról, hogy mit kell tenni házasságkötés előtt, vagy esetleg mik lehetnek annak akadályai, apasági kérdésekről, gyermek elhelyezésről, vagy láthatásról, arról, hogy ki viheti külföldre a gyrmeket, vagy hogyan helyezhető el harmadik személynél, házassági vagyonszerződésről, vagy a vagyonközösség megszűntetéséről válás nélkül, és persze ide tartozik minden rokonsággal, rokontartással, örkbefogadással és gyámsággal kapcsolatos kérdés is. Tapasztalt családjogi ügyvédeink készséggel állnak rendelkezésére.

Ügyvédi iroda Budapest - Családjogi ügyek
Ügyvédi iroda Budapest - Válóperes ügyek

Válóperes ügyek

Válóper indításához válóperes ügyvédünk minden szükséges tudnivalóval ellátja Önt, felkészíti Önt minden eshetőségre. A tanácsadást követően minden szüksége adat birtokában (pl. házasssság felbontása, gyermekelhelyezés, gyermek láthatás, ingatlan és vagyonmegosztás) közösen elkészítjük a keresetlevelet. Ügyvédünk csak ezután, – a gondosan kidolgozott keresetlevéllel – felkeresi az illetékes bíróságot a keresetlevél benyújtásához. A válóper elindítása annál a bíróságnál kivitelezhető, melynek területéhez az Ön lakóhelye/tartózkodási helye tartozik. Egyes eesetekben a házastársaknak sikerül peren kívüli egyezségre jutniuk egymással a vagyonmegosztás ügyében, így ezzel kapcsolatban nem szükséges bírósághoz fordulni, ám ez esetben is érdemes ezt írásba foglalni.

Munkajog

Akár munkáltatóként, akár munkavállalóként fordul hozzánk, munkajogi ügyvédeink segítségére számíthat. Akár munkaszerződés megírása, vagy meglévő munkaszerződés felülvizsgálása a feladat, vagy a munkavállaló azonnali hatállyal felmondott vagy kárt okozott Önnek, akár Önt munkavállalóként a szerződéstől eltérő módon foglalkoztatják, esetleg munkabérrel, pótlékokkal, ezek kifizetésének módjával, vagy a szabadságok kiadásával kapcsolatosan merül fel kérdés, a munkajogabn megszerzett nagy rutinnal állunk rendelkezésére. Abban az esetben, ha Önnek felmondtak, és jogtalannak érzi, mindenképpen keressen fel minket, hogy megfelelő tanácsokkal láthassuk el az ügyben!

Ügyvédi iroda Budapest - Munkajog
Ügyvédi iroda Budapest - Közigazgatási ügyek

Közigazgatási ügyek

A közigazgatási jog egy gyűjtőkifejezés, ebbe a kategóriába tartoznak a legkülönbözőbb hatósági eljárások. Leggyakrabban építéshatósági eljárások (fennmaradási, továbbépítési engedélyek, bontással vagy más szankciós jellegű kötelezéssel kapcsolatos ügyek), gyámhatósági eljárások és jegyző előtti birtokvédelmi ügyekkel keresik fel közigazgatási hjogban jártas ügyvédeinket. Bár a hatósági ügyek többsége valóban könnyen, ügyvéd közreműködése nélkül is rendezhető, a jogban járatlan ügyfél számára ez igen bonyolult lehet, és egyes esetekben a vele szembenállók kihasználhatják jogi ismeretei hiányát, ami akár sokmilliós büntetéshez is vezethet.

Közbeszerzési ügyek

A közbeszerzés területén széleskörű tapasztalatokkal rendelkező, közbeszerzési ügyekre specializálódott ügyvédeink a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában, ajánlatok elkészítésében és benyújtásában és a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslati ügyvitelben is segítik Önt, akár ajánlatkérőként, akár pályázóként fordul hozzánk. Megbízók beszerzéseivel kapcsolatos közbeszerzési eljárások teljes körű bonyolítását vállaljuk, a megbízás a közbeszerzési eljárások felhívásának elkészítésétől a szerződéskötésen át az esetleges jogorvoslati eljárás jogerős befejezéséig, továbbá seítséget nyújtunk Önnek a társasági, a szerződéses, továbbá a versenyjog területén is.

Ügyvédi iroda Budapest - Közbeszerzési ügyek
Ügyvédi iroda Budapest - Kártérítési ügyek

Kártérítési ügyek

Bár előre soha nem lehet pontosan megjósolni egy kártérítési ügyben – mivel minden ügy eltérő elemeket tartalmaz -, hogy mekkora lesz a fizetendő kártérítés összege, mindenképp javassoljuk, hogy forduljon tanácsért kártérítési perekre szakosodott ügyvédeinkhez, hogy segítségükkel a lehető legoptimálisabb eredménnyel záruljon az ügy. Ügyvédeink teljeskörű jogi képviselettel támogatják Önt orvosi műhibák, közúti (közlekedési) balesetek folytán bekövetkezett személyi sérülések, munkabalesetek, termékfelelősségek és egyéb kártérítési ügyek (személyhez fűződő jogok megsértése miatt indítandó kártérítési eljárás, Magyar Állam elleni kártalanítási perek) iránt indult eljárásokban.

Baleseti kártérítési ügyek

Baleseti kártérítési ügyvédeink fő területei a közúti balesetek folytán bekövetkezett személyi sérülések, ez esetben a károkozó kötelező felelősségbiztosítójával szemben képviseljük Önt peren kívüli, vagy peres eljárásban, a munkahelyi balesetek, és a foglalkozási megbetegedések, ahol a munkáltatóval szemben indított kártérítési eljárásokban. Amennyiben Ön egy baleset során személyi sérülést szenvedett, ne mulasszon el kártérítést igényelni a balesetet okozóval szemben! Személyi sérüléssel járó balesetek és egyéb kárigények érvényesítésében nagy tapasztalattal bíró ügyvédeink segítségével előre megtudhatja, hogy jár-e Önnek és nagyságrendileg mekkora összegű kártérítés.

Ügyvédi iroda Budapest - Baleseti kártérítési ügyek
Ügyvédi iroda Budapest - Csalási ügyek

Csalási ügyek

Magyarországon a csalás fordul elő leggyakrabban a vagyon elleni bűncselekmények közül, pedig akár tíz évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. A legtöbb eetben magánszemélyek között forul elő, például kölcsönöknél, melyet sokan csalnak ki, hogy eszük ágában sincs azt visszafizetni. Sok olyan csalási esetünk volt, melyben valamilyen nagy profittal kecsegtető üzletet, befektetést ajánlottak ügyfelünknek, mely sajnos soha nem valósult meg éss a befektetett pénzét sem látta viszont. Ha Ön úgy érzi, csalás áldozatává vált, ne habozzon csalási ügyekre specializálódott ügyvédeinket felkeresni!

Vesztegetési ügyek

Megvesztegették, vagy esetleg Önt vádolják vesztegetéssel? Kérje vesztegetési ügyekben nagy tapasztalattal rendelkező ügyvédeink segítségét, tanácsát. Akár hivatali vesztegetésről van szó, akár gazdasági vesztegetésről, esetleg hatósági eljárásban elkövetett vesztegetésről, ne mulasszon el ügyvédi segítséget kérni! Az is előfordulhat, hogy Ön nem is tudta, hogy vesztegetési ügybe keveredett, hiszen létezik passzív vesztegetés is, amikor is hivatalos személy a működésével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, jogtalan előnyt, vagy csak az ígéretét elfogadja, és abban az esetben is, ha a jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért.

Ügyvédi iroda Budapest - Vesztegetéses ügyek
Ügyvédi iroda Budapest - Testi sértéses ügyek

Testi sértéses ügyek

Akár elkövetőként, akár áldozatként került testi sértési ügybe, semmiképp nem javasoljuk, hogy ügyvéd nélkül kezelje azt, mivel az állam kiemelt feladata a testi épség védelme, ezért kiemelten kezeli azt. A jogszabály szerint (164. §) 1. Aki más testi épségét vagy egészségét sérti, testi sértést követ el. 2. Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon belül gyógyul, az elkövető könnyű testi sértés vétsége miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 3. Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon túl gyógyul, az elkövető súlyos testi sértés bűntette   miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Zsarolási ügyek

A zsarolás akkor valósul meg, ha valaki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen, vagy eltűrjön. A zsarolás büntethetőségének másik feltétele, hogy a zsaroló szándéka a jogtalan haszonszerzés, vagy a megzsarolt személynek vagyoni hátrány okozása legyen. Nem ritka, hogy a zsarolás testi sértéssel párosul, fontos megjegyezni, hogy zsarolási kísérletre annak sikertelensége, vagy megvalósulása nélkül is a teljes büntetést szabja ki a bíróság, tehát a kísérlet is ugyanúgy büntetendő. Akár áldozatként, akár gyanúsítottként vesz részt zsarolási ügyben, kérje zsrolási ügyekre specializálódott ügyvédeink segítségét!

Ügyvédi iroda Budapest - Zsarolási ügyek
Ügyvédi iroda Budapest - Egyéb büntetőjogi ügyek

Egyéb büntetőjogi ügyek

A csalás, a vesztegetés, a zsarolás és a testi sértés mellet még számos bütetőjogi ügytípus létezik, melyekben alapos büntetőjogi ismerettel rendelkező ügyvédeink állnak rendelkezésére. Forduljon hozzánk bizalommal, a tanácsadás során ügyvédeink minden ismert körülményt felmérnek, és minden jogi információval ellátják Önt az üggyel kapcsolatban. Tájékoztatják Önt a lehetséges kimenetelekről és segítenek a jogi stratégia felállításában, megbízás esetén teljeskörű jogi képviseletet látnak el. Bármilyen büntetőjogi üggyel gyanúsítják, ne maradjon jogi képviselet nélkül, hiszen büntetőjogi esetekben könnyen szabadságvesztés is lehet az ítélet!

Tegye fel kérdését bátran!

Hívjon minket a 06 30 273 1908-as számon, vagy töltse ki az alábbi űrlapot!

2 + 14 =

TelefonHívás
ÜzenetÜzenet